Rano kupując chleb, go spotkałem i od tej pory zamieszkaliśmy razem


Leave a Reply