Chris Niedenthal, „Czas Apokalipsy”, grudzień 1981, w pierwszych dniach stanu wojennego.